Κατάστημα Άνω Πατησίων
Πατησίων 368Β, Τ.Κ. 111 41
Τηλ./Fax: 210.2114446

Ωράριο
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-16:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00-15:00 & 18:00-21:00

Κατάστημα Αθήνας
Πατησίων 130, Τ.Κ. 112 57
Τηλ.: 210 2639389

Ωράριο
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-20:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00-21:00

Κατάστημα Γκύζη
Γκύζη 2 & Βαρατάση 1, Τ.Κ. 114 75
Τηλ.: 210 6438682

Ωράριο
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-18:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00-21:00

Κατάστημα Καλλιθέας
Σιβιτανίδου 35, Τ.Κ. 176 76
Τηλ.: 210 9563295

Ωράριο
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-17:00
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10:00-15:00 & 18:00-21:00